Validiteitsverklaring activiteiten Ardennen

Validiteitsverklaring


Voor alle activiteiten die worden aangeboden via www.pro-motion.nu geldt dat onderstaande Validiteitsverklaring ondertekend en meegenomen dient te worden naar de activiteit.
Let op, indien u boekt via onze webshop dan gaat u automatisch akkoord met deze Validiteitsverklaring.

Contactpersoon (van de groep) :
Aantal personen:
Datum van de activiteit(en):
Datum ondertekening:


Handtekening:

           
De hoofdboeker verklaart hierbij alle deelnemers aan het programma op de hoogte te hebben gesteld:
1.    Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risicoís van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
2.    Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.
3.    Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
4.    Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
5.    In het bezit te zijn van een reisverzekering inclusief extra dekking voor bijzondere sporten i.v.m. repatriŽring bij een eventueel ongeval.

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

U kunt dit formulier ook printen, invullen en opsturen naar:
Club Actif
Postbus 145
2150 AC  Nieuw-Vennep